CNBC uporablja EDIUS

Steven Fastook iz televizije CNBC je v kratkem intervjuju družbi Grass Valley predstavil vlogo programa za urejanje EDIUS in sistema Stratus pri urejanju 15 ur materiala na dan za informativne oddaje CNBC. Kot največjo prednost navaja možnost hitrega in enostavnega uvoza praktično katerega koli gradiva brez pretvorbe. Več o tem preberite tukaj.

Grass Valley EDIUS X

Datum: 29. 10. 2021, Kategorija: Novice