Nasveti

Jak aktivovat/deaktivovat EDIUS

Namestitev EDIUS
- Pred začetkom namestitve zaprite vse druge aplikacije, tudi tiste, ki tečejo v ozadju.
- Za namestitev morate biti v računalnik prijavljeni z računom, ki ima skrbniške pravice
- Namestitev lahko poteka drugače, odvisno od modela računalnika
- Vse starejše različice programa EDIUS bodo med namestitvijo odstranjene. Zato pred namestitvijo varnostno kopirajte vse svoje nastavitve, vključno z bližnjicami na tipkovnici
- Med namestitvijo se lahko pojavi napaka, odvisno od uporabljenega protivirusnega programa. Za posodobitve se obrnite na proizvajalca.

Po vstavitvi namestitvenega DVD-ja se pogovorno okno za namestitev začne samo od sebe. Če ne, izberite datoteko "Setup" za namestitev.

- Če je v računalniku nameščena prejšnja različica programa EDIUS, jo odstranite v skladu z navodili, ki se prikažejo na zaslonu. Po odstranitvi prejšnje različice znova zaženite računalnik
- Za uporabo aplikacije velja licenčna pogodba s končnim uporabnikom. Če se s temi pogoji ne strinjate, kliknite "Prekliči" in ne uporabljajte tega izdelka.
- Prepričajte se, da ste prebrali celotno licenčno pogodbo
- Če je v računalnik pred namestitvijo nameščena strojna oprema, ki se lahko uporablja z EDIUS-om, boste med namestitvijo vprašani, ali želite namestiti tudi gonilnik za to napravo. Kliknite "Namesti".

Odstranjevanje programa EDIUS
- Pred začetkom odstranjevanja zaprite vse druge aplikacije, tudi tiste, ki tečejo v ozadju.
- Za odstranitev morate biti prijavljeni v računalnik z računom, ki ima skrbniške pravice

1. V operacijskem sistemu Windows kliknite "Start" in izberite "Nadzorna plošča"
2. Kliknite "Odstranjevanje programov"
3. Izberite EDIUS in izberite "Odstrani"

Registracija serijske številke
Za uporabo te aplikacije je potrebna serijska številka. Če serijske številke ne vnesete, lahko program EDIUS 31 dni uporabljate v poskusnem načinu.

Spletna aktivacija
Dvakrat kliknite ikono EDIUS na namizju. Med prvim zagonom se prikaže okno za vnos in registracijo serijske številke.

Za uporabnike, ki nameščajo različico UPGRADE - najprej boste morali vnesti prejšnjo različico programa EDIUS, s katere ga nadgrajujete. Šele nato boste pozvani k vnosu serijske številke trenutne različice.

- Vnesite serijsko številko, ki je v obliki: 6 znakov, pomišljaj, 16 znakov. To številko najdete na embalaži namestitvenega DVD-ja in na priloženem letaku za registracijo, kjer je tudi spletni naslov za registracijo izdelka.
- POZOR - Serijske številke ni mogoče ponovno izdati. Zato jo hranite na varnem mestu.
- Druga možnost aktivacije je: v zagnanem programu EDIUS kliknite "Pomoč" v zgornjem meniju in izberite "Registracija serijske številke"

Aktivacija brez povezave
Če računalnik EDIUS ni povezan z internetom, za registracijo serijske številke uporabite naslednji postopek.

1. V spodnji vrstici Windows na levi strani v skritih ikonah zaženite "GV License Manager" z desnim klikom in izberite "Seznam licenc" (ali preprosto dvakrat kliknite ikono Manager z levim klikom).
2. Izberite Offline Activation Create ID File (Aktivacija brez povezave)
3. Izberite lokacijo, kamor želite shraniti aktivacijski ključ ID, in povezavo do spletnega aktivacijskega strežnika.
4. Kliknite V redu
5. Datoteke, ki ste jih ustvarili v koraku 3, kopirajte na prenosni disk in jih prenesite v računalnik, ki je povezan z internetom. Odprite povezavo do aktivacijskega strežnika GV, v ustrezno polje vnesite serijsko številko EDIUS in pošljite.
6. Kliknite "Ročna aktivacija"
7. Izberite "Browse" in poiščite datoteko ID.key, ki ste jo ustvarili v koraku 3 in prinesli na prenosni pogon. Nato kliknite "Submit" (Pošlji).
8. Izberite "Save to File" in kliknite "Save"
9. Kopirajte novo ustvarjeno datoteko na prenosni disk in jo prenesite v računalnik, v katerem je nameščen program EDIUS.
10. V programu GV License Manager izberite "Offline Activation Register Activation File" (Aktivacija brez povezave)
11. Izberite datoteko .xml, ustvarjeno v koraku 8, in kliknite "Odpri"


Upravljanje aktivacij
Stanje in število prostih/uporabljenih aktivacij lahko preprosto preverite na spletu: http: //activation1.grassvalley.com/flexnet/operationsportal/logon.do
Po prijavi s serijsko številko EDIUS boste v zavihku"Manage Licenses" (Upravljanje licenc)videli število uporabljenih licenc, v zavihku"Offline Activation" (Aktivacija brez povezave) pa število prostih licenc serijske številke.

POZOR: Aktivacija (ne glede na to, ali je izvedena prek spleta ali brez povezave) je povezana z določenim računalnikom! Če boste na primer znova namestili računalnik, morate najprej deaktivirati program EDIUS in licenco vrniti v aktivacijski strežnik GV, sicer bo ob izbrisu diska prenehala veljati.

Deaktivacija
Deaktivacija poteka podobno kot aktivacija.
Če je EDIUS v računalniku, ki je povezan z internetom, izberite prvo ikono"Spletna deaktivacija" v upravljalniku licenc GV.
Če je v računalniku, ki ni povezan, izberete ikono"Offline Deactivation Create ID File" (Deaktivacija brez povezave) in nadaljujete kot pri aktivaciji (glejte zgoraj), tj. shranite deaktivacijski"ID.key" in povezavo"GV ActivationServer.url" na prenosni disk in ju prenesite v računalnik, povezan z internetom.
Tu zaženete povezavo"GV ActivationServer.url", se prijavite s serijsko številko EDIUS, v zavihku "Offline Activation" (Aktivacija brez povezave) izberete"Manual Activation" (Ročna aktivacija), izberete deaktivacijo"ID.key"in na novo ustvarjen deaktivacijski ključ"responseXML.xml" na prenosnem disku prenesete v računalnik EDIUS.
Tu nato kliknete na ikono"Offline Deactivation Register Activation File" (Deaktivacija brez povezave, registrirajte aktivacijsko datoteko) v upravitelju licenc GV, izberete deaktivacijski ključ"responseXML.xml" na prenosnem disku in deaktivacija je končana - tj. 31-dnevna "poskusna različica" se nadaljuje, če še ni izrabljena.

OPOZORILO: Če želite ponovno aktivirati program EDIUS na istem računalniku, boste morali postopek aktivacije ponovno ponoviti. Originalna aktivacijska datoteka iz prejšnje aktivacije velja samo za eno aktivacijo in je ni mogoče uporabiti, tudi če gre za isti računalnik.

Instalace EDIUSu
-  Před započetím instalace zavřete všechny ostatní aplikace, i ty, které běží na pozadí.
-  Pro instalaci je třeba být v počítači přihlášen pod účtem, který má administrátorská práva
-  Instalace může probíhat odlišně v závislosti na modelu počítače
-  Jakákoli starší verze EDIUSu bude při instalaci odstraněna. Před instalací si proto zálohujte všechna vlastní nastavení, včetně klávesových zkratek
-  Během instalace se může vyskytnout chyba, v závislosti na použitém antivirovém programu. Zkontrolujte u výrobce jeho aktualizace.

Po vložení instalačního DVD se sám spustí instalační dialog. Pokud ne, vyberte soubor „Setup“ pro instalaci.

-  Pokud je v počítači naistalována předchozí verze EDIUSu, prosím odinstalujte ji v souladu s instrukcemi, které se objeví na obrazovce. Po odinstalování předchozí verze pořítač restartujte
-  Používání aplikace se řídí souhlasem s licencí pro koncového uživatele. Pokud nepřijmete tyto podmínky, klikněte na „Cancel“ a nepoužívejte tento produkt.
-  Ujistěte se, že jste si přečetli celé licenční ujednání
-  Pokud je před instalací v počítači nainstalován hardware, který může být s EDIUSem používán, objeví se během instalace dotaz, zda chcete instalovat i ovladač k tomuto zařízení. Klikněte na „Install“.

Odinstalace EDIUSu
-  Před započetím odinstalace zavřete všechny ostatní aplikace, i ty, které běží na pozadí.
-  Pro odinstalaci je třeba být v počítači přihlášen pod účtem, který má administrátorská práva

1.  Ve Windows klikněte na „Start“ a zvolte „Ovládcí panely“
2.  Klikněte na „Odinstalovat programy“
3.  Zvolte EDIUS a vyberte „Odinstalovat“

Registrace sériového čísla
Sériové číslo je potřebné k používání této aplikace. Pokud není sériové číslo vloženo, můžete používat EDIUS ve zkušebním režimu (Trial mode) po dobu 31 dnů.

Online aktivace
Poklepejte na ikonu EDIUS na ploše. Během prvního spuštění se objeví okno pro vložení a registraci sériového čísla.

Pro uživatele, kteří instalují verzi UPGRADE – nejprve se objeví výzva k zadání předchozí verze EDIUSu, z níž upgradujete. Teprve poté budete vyzváni k vložení sériového čísla aktuální verze.

-  Vkládejte sériové číslo, které je ve tvaru: 6 znaků, pomlčka, 16 znaků. Toto číslo najdete na obalu instalačního DVD a na přiloženém registračním letáčku, kde naleznete i internetovou adresu pro registraci produktu.
-  POZOR – sériové číslo nemůže být znovu vydáno. Uchovávejte jej proto na bezpečném místě.
-  Alternativní možností aktivace je: ve spuštěném EDIUSu klikněte v horním menu na „Help“ a zvolte „Serial number registration“

Offline aktivace
Pokud není počítač s EDIUSem připojen k internetu, použijte následující postup pro registraci sériového čísla.

1.  Na spodní liště Windows vlevo ve skrytých ikonách spusťte „GV License Manager“ klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „License List“ (nebo jednoduše poklepejte dvakrát levým tlačítkem na ikonu Manageru).
2.  Zvolte Offline Activation Create ID File
3.  Vyberte lokaci, kam se má uložit aktivační ID klíč a odkaz na webový aktivační server.
4.  Klikněte OK
5.  Zkopírujte soubory vytvoření v kroku 3 na přenosný disk a přeneste je na počítač, který je připojen k internetu. Spusťte odkaz GV Activation Server, zadejte sériové číslo EDIUSu do příslušného okénka a odešlete (Submit).
6.  Klikněte na „Manual Activation“
7.  Zvolte „Browse“ (procházet) a najděte soubor ID.key, který jste vytvořili v kroku 3 a přinesli na přenosném disku. Pak klikněte na „Submit“.
8.  Zvolte „Save to File“ a klikněte na „Save“ (Uložit)
9.  Zkopírujte nově vytvořený soubor na přenosný disk a přeneste do počítače s EDIUSem.
10.  V GV License Manageru zvolte „Offline Activation Register Activation File“
11.  Vyberte .xml soubor vytvořený v kroku 8 a klikněte na „Open“ (Otevřít)


Správa aktivací
Stav a počet volných/použitých aktivací si můžete snadno kontrolovat online: http://activation1.grassvalley.com/flexnet/operationsportal/logon.do 
Po přihlášení sériovým číslem EDIUSu v záložce „Manage Licenses“ uvidíte počet použitých licencí a v záložce „Offline Activation“ počet volných licencí daného sériového čísla.

POZOR: Aktivace (ať už provedená online nebo offline) se váže k danému konkrétnímu počítači! Pokud budete počítač například přeinstalovávat, je třeba EDIUS nejprve deaktivovat a licenci vrátit na GV Activation Server, jinak po smazání disku zanikne.

Deaktivace
Deaktivace se provádí podobně jako aktivace.
Pokud je EDIUS na počítači připojeném k internetu, v GV License Manageru zvolíte první ikonu „Online Deactivation“.
Pokud je na počítači, který připojen není, zvolíte ikonu „Offline Deactivation Create ID File“ a postupujete jako při aktivaci (viz výše), tzn., uložíte si na přenosný disk deaktivační „ID.key“ a odkaz „GV ActivationServer.url“ a přenesete je na počítač připojený k internetu.
Zde spustíte odkaz „GV ActivationServer.url“, přihlásíte se sériovým číslem EDIUSu , v záložce „Offline Activation“ zvolíte „Manual Activation“, vyberete deaktivační „ID.key“ a nově vytvořený deaktivační klíč „responseXML.xml“ odnesete na přenosném disku na počítač s EDIUSem.
Zde pak v GV License Manageru kliknete na ikonu „Offline Deactivation Register Activation File“, vyberte na přenosném disku deaktivační klíč „responseXML.xml“ a deaktivace je dokončena – tzn., pokračuje 31denní „Trial Version“, pokud již není vyčerpána.

POZOR: Budete-li na tom samém počítači chtít EDIUS znovu aktivovat, je třeba aktivační postup opakovat znovu. Původní aktivační soubor z předešlé aktivace platí jen pro jednu aktivaci a není možné jej použít, přestože se jedná o stejný počítač.