Splošni pogoji družbe AVYX

AVYX Distribution s.r.o. Prodajna pogodba o pogojih in določilih
Splošno
1. Ta sporazum o pogojih velja za vsa naročila izdelkov, ki so na voljo in dobavljeni pri družbi AVYX Distribution s.r.o.
2. PREBERITE TE POGOJE - ČE ODDATE NAROČILO PRI NAŠI SLUŽBI ZA NAROČILA ALI PREK NAŠEGA SPLETNEGA PORTALA B2B, BODO ZA VAŠ NAKUP VELJALI TI POGOJI, PRI ČEMER BODO IZKLJUČENI VSI DRUGI POGOJI, KI BI JIH MORDA ŽELELI UVELJAVITI ALI VKLJUČITI ALI KI IZHAJAJO IZ ZAKONA, TRGOVSKE NAVADE, PRAKSE ALI NAČINA POSLOVANJA.
3. Dobavitelj blaga, za katerega veljajo ti pogoji (v nadaljevanju AVYX, "mi" ali "nas", odvisno od konteksta), je AVYX Distribution s.r.o, Bartolomějská 13, Praga, Češka republika.
4. Naslov za pošiljanje vračil je AVYX Distribution s.r.o., Michelska 291/21, 140 00 Praga 4 - Michle, Češka.
5. Ta pogodba je sklenjena med družbo AVYX in preprodajalcem blaga, ki ga dobavlja družba AVYX, (v nadaljevanju "preprodajalec" ali "vi", odvisno od konteksta); ime in podatki o preprodajalcu, za katerega velja ta pogodba, so navedeni na koncu teh splošnih pogojev.
6. Družba AVYX je distributer izdelkov, ki jih proizvajajo druga podjetja.
7. Blagovne znamke, ki so na voljo za nadaljnjo prodajo s strani preprodajalca, so podrobno opisane v dodatkih.
8. V dodatkih so po potrebi podrobno opisani tudi specializirani programi preprodajalcev BMD in posebni izdelki.
9. Pričakuje se, da bodo preprodajalci aktivno promovirali, tržili in prodajali blagovne znamke, ki jih je AVYX dal na voljo za preprodajo. Če se zdi, da ta obveznost ni izpolnjena, si družba AVYX pridržuje pravico do odpovedi te pogodbe z enomesečnim odpovednim rokom. To velja ob morebitni prošnji preprodajalca, ki mora predložiti dokaze in/ali olajševalne dejavnike, zakaj ta obveznost ni bila izpolnjena. V tem primeru se bo obdobje pregleda izvajalo po mesecih za največ 3 mesece, pri čemer se bo sporazum dokumentiral kot nadaljevanje ali prekinitev.
10. Varnost podatkov: vsi osebni podatki, ki jih posredujete za namene sklenitve nakupne transakcije, se ne smejo posredovati tretjim osebam, razen v primerih, navedenih v tej pogodbi, in se z njimi ravna v skladu z zakoni GDPR.
11. Če dobavitelj/proizvajalec AVYX izda posebno ponudbo ali spremeni ceno, bodo pogoji te ponudbe ali spremembe cene veljali po presoji in v skladu s pogoji dobavitelja/proizvajalca, ki se nanašajo na določeno ponudbo ali spremembo cene.
12. Družba AVYX ni odgovorna za spremembe ali ponudbe dobaviteljev/proizvajalcev, razen za sporočanje in omogočanje ponudbe ali spremembe v skladu s pogoji dobavitelja/proizvajalca.
Naročila in cene
13. Naročilo pomeni vašo ponudbo za nakup blaga v skladu s temi pogoji. Naročilo se šteje za sprejeto šele, ko izdamo samodejni sprejem naročila in takrat začne veljati pravno zavezujoča pogodba.
14. Redna ali običajna naročila bodo sprejeta le, če bodo oddana prek spletnega portala B2B, ki ga najdete na naslovu https://www.AVYX.tv/.
15. Občasna naročila, kot so na primer demo naročila, lahko zahtevate po elektronski pošti na naslovu team@avyx.tv. Dogovor o sprejetju teh naročil mora biti sklenjen vnaprej in po presoji družbe AVYX. Navodila za izvedbo teh naročil bodo poslana na zahtevo in pred oddajo.
16. Čeprav se bomo trudili izpolniti vsa naročila, ki nam bodo oddana v določenem roku, ne bomo (razen če zakon določa drugače) odgovorni za posledice kakršne koli zamude ali neizpolnitve naročila.
17. Ne glede na navedbe v našem promocijskem gradivu, na oddelku za naročila ali pri partnerjih v prodajnih kanalih so vsa naročila sprejeta glede na razpoložljivost.
18. Družba AVYX si pridržuje pravico do spremembe specifikacij in cen izdelkov brez predhodnega obvestila.
19. AVYX-ova služba za naročila je za poizvedbe odprta od 9.00 do 17.00 (od 9.00 do 17.00) po srednjeevropskem času/CEST. B2B naročanje prek spletne strani je 24-urno. Naročila, prejeta po 13.00 (13.00) po srednjeevropskem času/CEST, bodo odpremljena šele na naslednji razpoložljivi dan odpreme. Čas naročanja se lahko razumno spremeni, če je to potrebno zaradi izjemnih okoliščin.
20. Za vsako naročilo z vrednostjo izdelka, manjšo od 500 EUR, se zaračuna pristojbina za majhna naročila v višini 20 EUR. Ta se samodejno uporabi za naročilo na spletnem portalu B2B.
21. Čeprav se trudimo zagotoviti, da so vse cene na našem spletnem mestu točne, lahko pride do napak. Če odkrijemo napako v ceni blaga, ki ste ga naročili, si pridržujemo pravico, da prekličemo naročilo in vas pozovemo, da ponovno naročite blago po pravilni ceni. Če z vami ne moremo stopiti v stik, bomo vaše naročilo obravnavali kot preklicano.
22. Vse cene AVYX so prikazane brez davka (razen v regijah, kjer je zakonsko predpisano, da je cena prikazana z davkom). Cene na vseh naših računih vključujejo lokalni davek, kjer je to primerno.
23. Če naročila ni mogoče takoj obdelati zaradi nerazpoložljivosti zalog, bo vaše naročilo naročeno nazaj. Ko bo zaloga na voljo, bodo vsa obdelana naročila zaračunana po ceni, ki velja v času izdaje računa.
24. Prejeta naročila prek B2B (ali e-pošte) bodo dodeljena za odpremo po presoji družbe AVYX. Po presoji družbe AVYX bodo dodeljena tudi naročila za nazaj.
25. Vsa naročila, ki jih je sprejela družba AVYX, bodo samodejno obdelana v našem notranjem sistemu naročanja. Za vsako naročilo, oddano pred pripravo pošiljke za odpremo prodajalcu, velja vaša pravica do preklica. Družba AVYX strankam ne bo zaračunavala preklicev naročil pred pripravo pošiljke. Za izdelke, ki so bili dodeljeni in zapakirani za odpremo, nato pa ste jih preklicali, se zaračuna 5-odstotna pristojbina za ponovno vzpostavitev zaloge.
Plačilo
26. Družba AVYX sprejema samo plačilo s predplačilom, bančnim ali bančnim nakazilom.
27. Plačilo se izvede s predplačilom ali s kreditnimi pogoji. Za nove preprodajalce je treba plačilo opraviti vnaprej. Kreditni pogoji so na voljo le ob dokazani zgodovini pravočasnih plačil in na podlagi vloge pri družbi AVYX.
28. Plačilni roki za kreditno plačilo so v vseh primerih 10 dni.
29. Vsa predplačana naročila je treba plačati v 5 (petih) delovnih dneh po prejemu naročila B2B ali predračuna, če je vnaprej dogovorjeno, s strani službe za naročila AVYX. Če plačila ne prejmete, bodo naročila po petem dnevu preklicana, naročilo pa odstranjeno iz našega sistema.
30. Naročila, oddana prek B2B, bodo v skladu z dogovorom med AVYX-om in preprodajalcem predmet predplačila ali pa bo račun izstavljen na kraju odpreme.
31. Če računa ne plačate v dogovorjenih rokih, se zaračuna kazen v višini 50 EUR ali 5 % skupne vrednosti naročila, vključno s poštnino, kar je višje. Nadaljnje neplačilo lahko privede do sodnega postopka za izterjavo neplačanih zneskov ali blaga.
32. Družba AVYX si pridržuje pravico, da odloži vsako pošiljko, če račun stranke zamuja ali je v zaostanku.
33. Če plačila ne prejmete v kreditnih rokih računa, bo vaš račun zadržan. Vsa oddana naročila ali dodeljena naročila za nazaj, ko je vaš račun zadržan, ne bodo poslana, družba AVYX pa bo ta naročila v sistemu zadržala le 7 dni. Če bo vaš račun zadržan več kot 7 dni, bo naročilo/povratno naročilo preklicano iz našega sistema.
34. Če družba AVYX zagotavlja kreditne pogoje plačila, število dni, ki so navedeni na računu za plačilo, vključuje koledarske delovne dni in vikende v Češki republiki.
35. Kadar je to primerno, morajo stranke družbi AVYX posredovati svojo številko za DDV/davčno številko. Če računom družbe AVYX ne boste posredovali teh podatkov, se lahko zgodi, da vam bodo zaračunani dodatni davki. Družba AVYX ne bo odgovorna in ne bo povrnila nobenih dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi neporočanja številke DDV/davčne številke.
Dostava
36. Spletni portal AVYX B2B ponuja preprodajalcem možnost izbire načina dostave. Če možnost dostave ni bila izbrana, bo AVYX izbral najustreznejšo storitev brez možnosti pritožbe.
37. Sprejeta naročila se dostavijo samo na glavne naslove podjetja, ki so navedeni v prvotnem naročilu za nakup ali naročilu B2B. Zahtevo za dostavo na kateri koli drug naslov je treba pisno predložiti službi za naročila takoj na mestu nakupa.
38. Vse posebne zahteve v zvezi z naročilom je treba ob naročilu zabeležiti na portalu B2B disti. Družba AVYX bo vsako zahtevo obravnavala glede na njeno utemeljenost in ji bo ugodila, če bo to razumno in praktično. Družba AVYX si pridržuje pravico do sprejetja takšnih zahtev.
39. Navedena cena za pošiljanje ne vključuje zavarovanja blaga med prevozom. Če se zahteva zavarovanje blaga pri prevozu, je treba to jasno navesti v prvotnem naročilu stranke. Če je potrebno zavarovanje blaga pri prevozu, se k stroškom pošiljanja zaračuna 1 % celotne vrednosti blaga.
40. Blago imate pravico vrniti v 14 dneh od trenutka, ko ga je družba AVYX poslala, pri čemer se zaračuna pristojbina za ponovno uskladiščenje. Za vsako neodprto blago, ki se vrne družbi AVYX, se zaračuna 5 % pristojbina za ponovno vzpostavitev zaloge. Za blago, ki je bilo odprto (pečat na škatli je bil poškodovan), se zaračuna 15-odstotna pristojbina za ponovno vzpostavitev zaloge. Po pisni zahtevi za vračilo blaga vas bomo kontaktirali, da se dogovorimo za njegovo vrnitev. Blago ne bo dobropisano, če ne boste prejeli pisnega potrdila družbe AVYX. Upoštevajte, da boste stroške pošiljanja blaga nazaj družbi AVYX, če želite odpovedati nakup iz razlogov, ki niso posledica delovanja ali opisa izdelka, plačali vi.
41. Če izdelek prejmete v pokvarjenem ali okvarjenem stanju, se med 9.00 in 17.00 od ponedeljka do petka, razen ob koncih tedna, obrnite na našo službo za podporo strankam na spletni strani support@AVYX.tv. Upoštevajte, da ne bomo sprejeli vračila nobenega izdelka, razen če je bilo vračilo predhodno odobreno.
42. Delovni čas ekipe za podporo strankam in okenca za naročila se lahko po potrebi občasno spremeni v drug primeren čas.
43. Lastninska pravica na blagu preide z družbe AVYX na preprodajalca na točki, ko kurir ali dostavno podjetje prevzame blago pri družbi AVYX. Družba AVYX bo zagotovila številke za sledenje pošiljkam, če bo to mogoče. Prodajalec je odgovoren za blago med prevozom in po njem. Morebitne spore v zvezi z dostavo morata reševati preprodajalec in kurir kot odgovornost preprodajalca.
44. Družba AVYX ni odgovorna za poškodbe blaga med prevozom od družbe AVYX do kupca. Če se blago med prevozom poškoduje, je stranka odgovorna, da to uredi s kurirsko službo, ne glede na to, ali gre za kurirsko službo družbe AVYX ali za stranko.
45. Ob prejemu blaga je treba preveriti račun z vsebino pošiljke in morebitna odstopanja sporočiti v 24 urah.
46. Dodatki in vsi rezervni deli so dobavljeni izključno za uporabo z izdelkom, na katerega se nanašajo. Če se blago uporablja za kakršen koli drug namen, ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi takšne uporabe, in v teh okoliščinah je naša morebitna odgovornost omejena na nakupno ceno blaga z napako.
47. Družba AVYX ni odgovorna za nobeno posredno, posebno ali posledično izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi naše dobave naročenega blaga. To ne vpliva na našo odgovornost v zvezi s smrtjo, telesnimi poškodbami ali fizično škodo na premoženju, ki je posledica naše malomarnosti.
48. Za vse izdelke velja garancija proizvajalca in standardna garancija EU za izdelke ter omejitve odgovornosti ("standardna garancija"), ne glede na to, ali je takšna standardna garancija priložena izdelku ob odpremi ali ne. Kopijo standardne garancije lahko na zahtevo dobite na spletni strani team@AVYX.tv. Garancija za izdelek se uradno začne, ko izdelek kupite. Za izpodbijanje zahtevka za začetek garancije je potrebno dokazilo o nakupu, na katerem je izdelek naveden kot postavka in plačana cena.
49. Pogodbo med nami in vse spore ali zahtevke (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki), ki izhajajo iz nje ali v zvezi z njo, njenim predmetom ali nastankom, ureja in razlaga lokalna zakonodaja Češke republike.
V imenu družbe AVYX je podpisal [ime]:
Položaj:
Datum in kraj:
Žig podjetja: